teknik servis programı, cep telefonu servis programı, teknik servis programları, teknik servis yönetimi, servis takip, teknik servis takip programı, teknik servis formu örneği, teknik servis takip, bedava teknik servis takip, arızalı ürün takip programı, bedava teknik servis programı, cep telefonu teknik servis programı, arıza takip programı, online teknik servis programı, teknik servis yazılımı, servis, teknik servis program, online servis programı, servis takip programı, web tabanlı teknik servis programı, notebook servis programı, laptop servis programı, beyaz eşya servis programı, teknik servis

Teknik Servis Programı

Online Teknik Servis Programı

 

En uygun fiyatlı teknik servis takip programı

Ana Sayfa
Kayıt Ol / Demo Kullan
Fiyatlar / Ödeme Yap
Teknik Servis Programı
Hizmet24 Nedir?
İletişim

Firma Üyelik Sözleşmesi

1. Tanımlamalar

Aşağıdaki sözleşmede, Erbilgi Bilişim Sistemleri tarafından işletilen www.hizmet24.com adresindeki hizmetlerden yararlanan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum bundan böyle Kurumsal Üye olarak anılacaktır.


2. Sözleşmenin Onaylanması

Hizmet24' e Kurumsal Üye olabilmek için Kurumsal Üyelik Formu'nun doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan Kurumsal Üye kayıtsız şartsız taahhüt eder Hizmet24 üyesi olabilmek için Kurumsal Üyelik Formu' nu doldurmanız gereklidir. Kurumsal Üye, Kurumsal Üyelik Formu' nu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren Hizmet24 sözleşmesine uymayı kayıtsız şartsız taahhüt etmiş kabul edilir. Hizmet24, SÖZLEŞME 'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.


3. Hizmetlerin Tanımı

Hizmet24 sözleşmesini onaylayan Kurumsal Üye;
 • İnternet ortamında Hizmet24.com sitesinden PTS (Profesyonel Teknik Servis) programının tüm özelliklerini kullanabilecektir.
 • Teknik Servis sağladığı müşterilerine Hizmet24.com sitesi üzerinden SMS ve e-posta yolu ile bilgilendirme yapabilecektir.

4. Kurumsal Üye'nin yükümlülükleri

Kurumsal Üye Hizmet24 servislerinden yararlandığı sırada,
 • Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
 • Hizmet24 tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Hizmet24'e ait olduğunu,
 • Hizmet24 servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Hizmet24 ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Hizmet24'ün bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 • Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Hizmet24' ün sorumlu olmayacağını,
 • Hizmet24' de sunulan hizmetlere Hizmet24 tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Hizmet24'ün uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
 • Kurumsal Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Hizmet24'ün sorumlu olmayacağını,
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 • Diğer Kurumsal Üyelerin servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 • Hizmet24 servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile Kurumsal Üye' nin rızası dahilinde olduğunu, Kurumsal Üye bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Hizmet24'den tazminat talep etmemeyi,
 • Kurumsal Üye www.hizmet24.com internet sitesinde alacağı hizmetler karşılığında ödemeyi Hizmet24 'e kredi kartı veya EFT/havale suretiyle ödemesi gerektiğini,
 • Hizmet24'ün, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Hizmet24'ün gerekli müdahalelerde bulunma ve Kurumsal Üye'yi servis dışına çıkarma ve Kurumsal Üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
 • Hizmet24'ün, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
 • Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
 • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
 • Üye 'Kurumsal Üye' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
Kabul ve taahhüt etmiştir.

5. Hizmet24'e verilen yetkiler


 • Hizmet24 herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Hizmet24'ün üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Hizmet24' ün tamamıyla kontrolü dışında olmak üzere, internet kullanımından (Türk Telekom' dan kaynaklanan teknik sorunlar, elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi olaylardan dolayı) bazı sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, Hizmet24'ün üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Hizmet24 kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • Hizmet24, Kurumsal Üye onayı olmadan Hizmet24 bünyesinde, sadece Kurumsal Üye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunabilir.
 • Hizmet24 Kurumsal Üye'nin her türlü ve tüm veri bilgisini (örnek: Kurumsal Üyenin Müşteri bilgileri v.s.) 3.şahıs veya kuruluşlarla paylaşmayacağını ve bunları dağıtmayacağını taahhüt eder.
 • Hizmet24'de Kurumsal Üye'ye verilen servisin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Hizmet24' e aittir.
 • Hizmet24 ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

6. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 • Bu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre uygulanacaktır.
 • Bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda hakkında hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu' nun ilgili hükümleri uygulanır.

7. Yürürlük

Kurumsal Üye üyelik formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

8. Fesih

 • Kurumsal Üye Hizmet24' den almış olduğu hizmet karşılığında yapması gereken ödemeleri zamanında yapmaması halinde.
 • Kurumsal Üye sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde.
Hizmet24 bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Hizmet24 © 2008
Sık Sorulan Sorular
Firma Üyelik Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Müşteri Genel Şartları
Gizlilik ve Kullanım Koşulları